Cykl „Pomocy!” – cz. 1

Dzisiaj o kilku najprostszych i najczęściej używanych metodach komentowania plików, których możemy używać do opisywania zawartości komórek lub umieszczonych w nich formuł.

Komentarze

  Aby wstawić nowy komentarz do aktywnej komórki należy po zaznaczeniu komórki wybrać na wstążce Recenzja/Komentarze/Nowy komentarz.

Grupa narzędzi na wstążce odpowiedzialna za komentarze

  Domyślnie w treści komentarza podawana jest nazwa aktualnego użytkownika. Komórka jest teraz oznaczona małym czerwonym trójkątem w prawym górnym rogu, a komentarz pojawia się po najechaniu na nią myszką. Rozmiar pola z komentarzem możemy zmienić przeciągając jego krawędzie. Zanim przejdziemy do ciekawszych rzeczy, jeszcze kilka uwag na temat wyglądu komentarzy.

  Aby zmienić formatowanie komentarza, należy kliknąć w odpowiednią komórkę prawym klawiszem myszy i wybrać Edytuj komentarz. Po rozpoczęciu edytowania, klikając prawym klawiszem myszy na pole komentarza, należy wybrać polecenie Formatuj komentarz. Można w ten sposób zmienić wiele elementów wyglądu komentarza, włącznie z dodaniem do niego obrazu:

Komentowanie przez sprawdzanie poprawności

  Oznaczanie komórek zawierających komentarz zwraca uwagę użytkownika, że znajduje się tam jakaś istotna informacja. Czasem jednak chcemy aby użytkownik dowiedział się że jakikolwiek komentarz istnieje, dopiero w momencie wskazania komórki. Ostatecznie użytkownik nie musi wiedzieć w jakim formacie ma być wpisywana data, dopóki nie zaznaczy komórki w której ma tą datę umieścić.

  1. Zaznacz komórkę.
  2. Wybierz polecenie Dane/Narzędzia danych/Poprawność danych.
  3. W oknie Sprawdzanie poprawności danych wejdź na zakładkę komunikat wejściowy.
  4. Wpisz komentarz i zaznacz pole Pokazuj komentarz wejściowy.
  5. Potwierdź zmiany.

Pola uzupełnione według powyższych instrukcji

Teraz przy każdym zaznaczeniu komórki, pokaże się wpisany komunikat. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że komunikat pojawia się dopiero po zaznaczeniu komórki do edycji, nie ważne w jaki sposób to zrobimy, podczas gdy standardowy komentarz pojawia się tylko po najechaniu na komórkę myszką. Dodatkowo, taki komentarz jest widoczny przez cały czas edycji komórki. Ta metoda jest zdecydowanie lepsza dla różnego rodzaju formularzy.

Komentarz widoczny podczas edycji komórki

Jeżeli zainteresowała Cię treść tego posta, masz pytanie lub uwagi, koniecznie napisz do mnie.
Możesz też subskrybować mój kanał RSS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *