Formuły w Wordzie

Witam,
Do tworzenia formuł w Wordzie nie jest potrzebny Excel. Pokażę jak używać formuł bezpośrednio w programie Word.

Plik do poniższych przykładów można znaleźć tutaj. Uzupełnijmy powyższą tabelkę o podsumowania.

Podstawowe formuły
Zacznijmy od podsumowania kolumn. Wybieram więc komórkę na przecięciu Suma i Q1. Wybieram kartę Układ i w grupie Dane wciskam Formuła (formuły nie można wstawić poprzez wpisanie bezpośrednio w komórkę tabeli). Pojawia się poniższe okienko:

Word wpisuje od razu domyślną formułę. Na co trzeba zwrócić uwagę:

 • Formuły w Wordzie są w języku angielskim,
 • Argumentem formuły nie jest zakres komórek, tylko słowo ABOVE, czyli „powyżej”.

Teraz wystarczy kliknąć OK, w komórce pojawi nam się suma. To samo robię z kolejnymi trzema kolumnami (Q2, Q3, Q4).

Spróbujmy teraz zsumować sprzedaż Janka. Wybieram komórkę na przecięciu wiersza Janek i kolumny Suma. Klikam ten sam przycisk co powyżej, tym razem Word proponuje mi funkcję =SUM(LEFT), czyli sumuj to, co znajdziesz z lewej strony. Znowu klikam Ok i powtarzam tą czynność dla kolejnych dwóch wierszy, niestety przeciąganie formuły nie działa tu jak w Excel.

Skoro mamy ABOVE i LEFT, to oczywiście jako argument możemy też podać RIGHT i BELOW (odpowiednio: z prawej i poniżej).

Aktualizowanie wszystkich pól
Excel automatycznie przelicza wszystkie formuły, kiedy tylko dokonamy zmiany danych w arkuszu. Word trzeba do tego zmusić, na szczęście jest to bardzo proste:

 1. Należy użyć skrótu ctrl+A, żeby zaznaczyć całą zawartość dokumentu,
 2. Nacisnąć klawisz F9 (swoją drogą podobnie używa się tego klawisza w Excel)

Format wyniku formuły
W okienku do wpisywania formuły widzieliśmy pole format liczby, określa on, jak ma wyglądać w dokumencie wynik działania formuły. Eksperymentowanie z formatem pozostawiam czytelnikom.

Więcej formuł
Oczywiście formuły nie ograniczają się do sumowania, Spróbujmy obliczyć średnią sprzedaży Janka, Wybieram komórkę na przecięciu kolumny Średnia i wiersza Janek. Jeszcze raz uruchamiam wstawianie formuł, jednak teraz wpiszę poniższą formułę:

Powyżej użyta jest formuła AVERAGE (średnia). Nie możemy teraz użyć argumentu LEFT, ponieważ z lewej strony znajduje się już podsumowanie wiersza. Użyłem więc oznaczenia dobrze znanego z programu Excel. Tak jak w arkuszu kalkulacyjnym kolumny oznaczone są przez litery a wiersze przez cyfry.

Podobnie obliczę średnią kolumny, używając formuły: AVERAGE(B2:B4), Proszę przyjrzeć się chwilkę powyższym dwóm formułom, żeby zrozumieć zasadę adresowania.

W ramach ćwiczeń proponuję wypełnić formuły dla wierszy Minimum i Maksimum.

Tłumaczenie formuł
Poniżej znajduje się krótki słowniczek wszystkich formuł, wraz z ich polskimi odpowiednikami z programu Excel.

 • formuła Word – formuła w polskiej wersji Excel
 • ABS – MODUŁ.LICZBY
 • AND – ORAZ
 • AVERAGE – ŚREDNIA
 • COUNT – ILE.LICZB
 • DEFINED – brak bezpośredniego odpowiednika. Zwraca wartość 1 (prawda), jeśli wyrażenie jest prawidłowe lub wartość 0 (fałsz), jeśli wyrażenia nie można obliczyć (np. próbujemy dzielić przez zero).
 • FALSE -FAŁSZ
 • IF – JEŻELI
 • INT – ZAOKR.DO.CAŁK
 • MAX – MAX
 • MIN – MIN
 • MOD – MOD
 • NOT – NIE
 • OR – LUB
 • PRODUCT – ILOCZYN
 • ROUND – ZAOKR
 • SIGN – ZNAK.LICZBY
 • SUM – SUMA
 • TRUE – PRAWDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *