Wypełnianie dokumentu Word losowym tekstem

Czasem pracując z Wordem, mniej istotna jest treść, niż wygląd dokumentu. Na przykład tworząc układ strony do prezentacji czy gazetki, chcielibyśmy zobaczyć jaki będzie wygląd końcowy, zanim jeszcze wypełnimy dokument treścią. Z pomocą przychodzą nam dwie funkcje, generujące losowy tekst.

Żeby wygenerować losowy tekst wystarczy w nowym akapicie napisać

=rand()

i nacisnąć Enter. W dokumencie natychmiast pojawią nam się trzy akapity wyciągnięte z pomocy do programu.

Podobnie działa funkcja

=lorem()

Tym razem pojawią się trzy akapity w tak zwanym pseudojęzyku Lorem Ipsum. Wstawienie obcego języka do szablonu pozwoli skupić się bardziej na wyglądzie dokumentu, niż jego sensie.

Losowy tekst uzyskany za pomocą funkcji lorem().

Argumenty
W powyższych funkcjach można używać argumentów, w celu wygenerowania różnej ilości tekstu.

=rand(liczba akapitów, liczba zdań)
=lorem(liczba akapitów, liczba zdań)

Funkcje nie działąją?

  1. Wejdź do menu Office, okrągły przycisk z lewej strony na górze.
  2. Otwórz opcje programu Word
  3. Z lewej strony wybierz Sprawdzanie
  4. Naciśnij Opcje Autokorekty
  5. Na zakładce Autokorekta musi być zaznaczone pole Zamień tekst podczas pisania

Ciekawostka
Opisu tych funkcji nie znajdziemy w pomocy do programu i podobno sam Microsoft nie przyznaje się do ich istnienia. Miały one być wykorzystywane do testowania programu Word podczas jego tworzenia i zostały w ostatecznej wersji programu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.