Kurs VBA – cz. 17 – Dobre praktyki programowania

W poprzedniej części napisałem jak przygotować się do pisania programu, najwyższy czas się tym zająć. Jak jednak programować łatwo i przyjemnie? Postaram się przedstawić różne aspekty programowania w VBA i programowania w ogóle, które ułatwią wejście w ten pozornie zawiły świat i mam nadzieję zaoszczędzą dużo kłopotów początkującym programistom.

Na początek napiszę się co sprawia, że dobry kod jest dobry. Później przejdę do praktycznych elementów programowania.

Poszczególne fragmenty są mniej lub bardziej powiązane. Nie odważę się powiedzieć, że pewne zasady są ważniejsze niż inne. Zdecydowanie należy przyswoić sobie je wszystkie i zacząć stosować bez wyjątku. Zaoszczędzicie sobie tym dużo czasu i nerwów. Zapewniam, że wcześniej czy później każda z nich zemści się, jeżeli o niej zapomnimy.

Cechy dobrego kodu

 • Prostota – Nie rób w dziesięciu instrukcjach coś co możesz zrobić w pięciu. Mniej instrukcji to mniej okazji na błąd. Każdą rzecz można zrobić na 10 sposobów, wybierz najprostszy.
 • Czytelność – Twój kod musi być czytelny dla innych i samego Ciebie, kiedy wrócisz do niego za pół roku i będziesz się zastanawiać co oznacza zmienna o nazwie trx. Można było ją nazwać tax_rate_expenses.
 • Modularność – VBA udostępnia procedury, korzystaj z nich. Składaj później program z nich jak z klocków. Samochód jest złożony z części o różnej funkcjonalność, niech twój program też tak działa.
 • Wydajność – Czy twój program działa w czasie akceptowalnym dla użytkownika?
 • Niezawodność –  Czy twój program generuje błędy?  Na jakie błędy jesteś przygotowany?
Oczywiście różne cechy można mnożyć i oceniać z wielu stron, powyżej wypisałem najistotniejsze według mnie. Jak można powyższe wymagania spełnić?

Przygotowanie do kodowania

Mamy już przygotowaną specyfikację od strony biznesowej. Czas zająć się dokładniejszym opisem. Rozrysuj sobie wszystkie formularze i arkusze. Praca pójdzie dużo szybciej, jeżeli nie będziesz projektował „na żywo”. Łatwiej coś zmienić na papierze, niż w edytorze. Zastanów się, które elementy są potrzebne a które zbędne. Możesz napisać swój program w pseudo kodzie.

Sub analiza()

' Sprawdź, czy data wejściowa jest prawidłowa
' Opróżnij docelowy arkusz
' Zaznacz dane mieszczące się w zakresie
' Kopiuj dane do docelowego arkusza
' Formatuj docelowe dane
' Stworz wykres

End Sub

 

Taki kod może być później bezpośrednio wpisany w module. Kolejne linie będziemy wtedy uzupełniać o prawdziwe instrukcje. Na przykład poniżej uzupełniam pierwszy komentarz.

Option Explicit

Const gc_AdresDataWejsciowa As String = "A1"
Const gc_MsgDataNieprawidlowa As String _
    = "Data wejściowa nieprawidłowa"

Sub analiza()
'    Sprawdź, czy data wejściowa jest prawidłowa
    If Not IsDate(Range(gc_AdresDataWejsciowa)) Then
        MsgBox gc_MsgDataNieprawidlowa
        Exit Sub
    End If
    
'    Opróżnij docelowy arkusz
'    Zaznacz dane mieszczące się w zakresie
'    Kopiuj dane do docelowego arkusza
'    Formatuj docelowe dane
'    Stworz wykres
End Sub

 

Komentarze

Dobrze napisane komentarze są nie do przecenienia. Każda procedura powinna w pierwszej linii zawierać komentarz co robi. Umieszczamy też komentarze przed bardziej skomplikowanymi fragmentami kodu. Nie należy też popadać w przesadę i umieszczać komentarz w każdej linii kodu. Dobra nazwa zmiennej lub procedury sama jest świetnym komentarzem.

Nazewnictwo zmiennych

To co na pierwszy rzut oka profesjonalistę od amatora, to stosowanie odpowiedniego nazewnictwa zmiennych i stałych. Ponieważ jest to dość obszerny temat omówię go w następnej części kursu.

Używanie stałych

Używanie literałów (bezpośrednio wpisanych wartości) w kodzie to jeden z najczęściej popełnianych błędów. Zamiast pisać:

Option Explicit

Sub test()
    Sheets(1).Select
End Sub

 

należy napisać:

Option Explicit

Const gc_ArkuszZrodlowy As Integer = 1
Sub test()
    Sheets(gc_ArkuszZrodlowy).Select
End Sub

 

Dzięki temu szybko możemy zmienić numer arkusza źródłowego, nawet jeżeli użyjemy go w wielu miejscach kodu.

Inny przykład. Jeżeli chcemy znaleźć pierwszy wolny wiersz w kolumnie możemy napisać:

Option Explicit

Dim l As Integer
Sub test()
    l = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
End Sub

 

Dużo bezpieczniej będzie jednak jeżeli wyeliminujemy literały „A65536” i 1. Dodatkowo kod zamkniemy w funkcji FirstFreeRow, którą możemy później wielokrotnie używać do określenia pierwszego wolnego wiersza. Zmienna l uzyska też odpowiednią nazwę.

Option Explicit

Const gc_SalesValuesColumn As Integer = 1
Const gc_NextRow As Integer = 1

Sub test()
    MsgBox "Nr pierwszego wolnego wiersza: " _
        & FirstFreeRow(gc_SalesValuesColumn)
End Sub

Function FirstFreeRow(ii_ColumnSearched As Integer) As Long
    Dim i_FirstFreeRow As Integer

    i_FirstFreeRow = Cells(Rows.Count, ii_ColumnSearched). _
                     End(xlUp).Row + gc_NextRow
    
    FirstFreeRow = i_FirstFreeRow
End Function

 

Powyższy kod na pierwszy rzut oka jest bardziej skomplikowany. Jednak:

 • Stworzyliśmy uniwersalną funkcję, która może przeszukiwać różne kolumny.
 • Od razu widać, że przeszukujemy kolumnę z wartościami sprzedaży. Jeżeli wartości te przeniesiemy do innej kolumny, możemy łatwo zmodyfikować kod.
 • Funkcja jest niezależna od wersji Excela (liczby wierszy, Rows.Count ).

Wcięcia

Wcięcia są najłatwiejszą metodą zwiększenia czytelności kodu. Każdy blok kodu powinien być wcięty o jeden tabulator względem bloku w którym się znajduje. Np.:

Option Explicit

Const gc_ZakresZmiany As String = "A1:A20"
Const gc_FontSizeMin = 10

Sub Formatuj()
    Dim ref_WorkCell As Range
    Dim i As Integer

    For Each ref_WorkCell In Range(gc_ZakresZmiany).Cells
        For i = 1 To Len(ref_WorkCell.Text)
            ref_WorkCell.Characters(i, i).Font.Size = gc_FontSizeMin + i
        Next i
    Next ref_WorkCell
End Sub

 

Powyżej nazwa procedury jest przesunięta najbardziej w lewo. Deklaracje zmiennych i pierwsza pętla są już przesunięte jeden tabulator w prawo. Wnętrze pętli For Each, czyli druga pętla są przesunięte jeszcze bardziej w prawo itd.

Używanie tylko zmiennych lokalnych

Jak ognia należy unikać zmiennych globalnych. Zmienne globalne mogą być zmieniane w całym pliku. Jeżeli kiedyś zauważymy, że nasza zmienna przyjmuje nieoczekiwaną wartość trudno może być znaleźć miejsce, gdzie jest zmieniana. W przypadku zmiennych lokalnych nasze poszukiwania ograniczają się do jednej procedury.

Dodatkowo zmienna globalna staje się stanem całego programu. Zmieniając wartość takiej zmiennej możemy nie pamiętać gdzie jest jeszcze używana i na jakie fragmenty kodu może mieć to wpływ.

Spójrzmy na poniższy przykład.
Option Explicit
 
Dim gdtm_DataSprzedazy As Date
Sub analiza()
    gdtm_DataSprzedazy = InputBox("Podaj datę sprzedaży:")
    
    SprawdzanieDaty
    Filtrowanie
    Formatowanie
End Sub

 

Powyżej pobierana jest od użytkownika data i wywoływane są trzy procedury. Ponieważ gdtm_DataSprzedazy jest zmienną globalną, każda procedura może jej używać i zmieniać. Nie wiemy na które funkcje ma wpływ nasza data. Lepiej jest napisać tą procedurę tak:
Option Explicit
 
Sub analiza()
    Dim dtm_DataSprzedazy As Date
    dtm_DataSprzedazy = InputBox("Podaj datę sprzedaży:")
    
    SprawdzanieDaty dtm_DataSprzedazy
    Filtrowanie dtm_DataSprzedazy
    Formatowanie
End Sub

 

W ten sposób wiemy, że zmienna dtm_DataSprzedazy nie będzie zmieniana nigdzie poza procedurą analiza, bo w niej jest zadeklarowana. Wiemy też dokładnie dla których procedur data sprzedaży jest istotna.

Używanie stałych globalnych

W odróżnieniu do zmiennych, stałe powinny być globalne. Staja się wtedy cechą całego programu. Jeżeli tworzymy sobie stałą gc_ArkuszSprzedazy, to chcemy, żeby w całym pliku ona wskazywał na ten sam arkusz. Jednocześnie zmieniając tą zmienną w jednym miejscu cały nasz program będzie od tej pory szukał danych sprzedaży w innym arkuszu. Innymi słowy, jeżeli na zielonym świetle się przejeżdża przez ulicę, to chcielibyśmy, żeby tak było na całym świecie.
Dobrą praktyką jest przerzucenie wszystkich stałych do osobnego modułu. Tworzymy w ten sposób swego rodzaju konfigurację programu. Jeżeli zastosujemy stałe we wszystkich kluczowym miejscach, to możemy znacznie modyfikować działanie całego programu poprzez przestawienie jednej wartości.

Ustawienia edytora

Dobrym zwyczajem jest włączenie Option Explicit i wyłączenie komunikatu o błędzie składni. Informacje o tym znajdują się w następnej części kursu.

Wyłączenie aktualizacji ekranu i przeliczania

Każda edycja komórki powoduje przeliczenie arkusza i odświeżenie ekranu. Znaczne przyspieszenie programu uzyskamy przez wyłączenie na chwilę tych dwóch rzeczy. W ten sposób zwiększamy wydajność programu.

Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual

Po wykonaniu kodu, należy przywrócić te wartości, aby użytkownik mógł zobaczyć efekt działania programu.

Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

 

Pisanie małych części kodu

Czytelność i modularność kodu uzyskujemy dzięki stosowaniu krótkich procedur. Z reguły procedura powinna mieścić się na jednym ekranie. Jeżeli napisaliśmy większą procedurę warto zastanowić się nad podzieleniem jej na kilka mniejszych.

Stworzenie procedur o określonym wejściu i wyjściu ułatwia nam zdiagnozowanie ewentualnych problemów. Procedury mają argumenty określonych typów. Próba uruchomienia poniższego kodu zakończy się błędem.

Option Explicit

Sub test()
    Dim int_TestowaZmienna As Integer
    
    sprawdzanieDaty int_TestowaZmienna
End Sub

Sub sprawdzanieDaty(idtm_DataWejsciowa As Date)
    If idtm_DataWejsciowa > Date Then
        MsgBox "Data nie może być w przyszłości"
    End If
End Sub

 

Excel zwraca nam uwagę, że próbujemy podać zmienną typu int do funkcji sprawdzanieDaty. W tej funkcji zabezpieczyliśmy się, że chcemy przyjąć jako wejście tylko datę.

Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Napisz, jeżeli masz inne propozycje praktyk ułatwiających programowanie.

 

Subskrybuj RSS, lub polub blog na Facebooku aby otrzymywać najnowsze informacje o rozwoju kursu.

Comments 4

 1. Mam pytanie do stałych. Mam skoroszyt z kilkoma arkuszami. Do tej pory w każdej procedurze miałem taki kod:
  Dim wb As Excel.Workbook
  Dim zakup As Excel.Worksheet

  Set wb = ThisWorkbook
  Set zakup = wb.Worksheets("zakup")

  Chciałbym móc raz zdefiniować te zmienne dla całego programu (wtedy będą stałymi?), ale Excel nie pozwala mi na to. Gdy zmienię Dim na Const i przerzucę powyższy kod poza procedurę pojawia się błąd: Invalid Outside Procedure. Jak to zrobić poprawnie?

 2. Dziękuję za pytanie. Polecam lekturę poste na temat zmiennych:
  http://www.123office.pl/2013/08/kurs-vba-cz-10-zmienne.html

  Podział na zmienne i stałe to jedno. Pierwsze można zmieniać, kolejne mają cały czas tą samą wartość. Podział na zmienne/stałe globalne i lokalne to drugie.

  Można ten kod napisać tak:

  Public Const gcon_ArkuszZakupowyNazwa As String = "zakup"

  Public gref_wb As Excel.Workbook
  Public gref_zakup As Excel.Worksheet

  Sub test()

  Set gref_wb = ThisWorkbook
  Set gref_zakup = gref_wb.Worksheets(gcon_ArkuszZakupowyNazwa)

  End Sub

  Generalnie warto zamienić "wb" na coś znaczącego. Używanie zmiennych globalnych to też proszenie się o problemy.

 3. Dziękuję za odpowiedź. W ogóle dziękuję za cały kurs, najlepszy z jakim miałem styczność do tej pory.
  Czyli stałą będzie nazwa arkusza, ale już gref_zakup będzie zmienną, tyle że globalną? To chyba mija się z celem…
  Ostatecznie zrobiłem w ten sposób, że
  Set wb = ThisWorkbook
  Set zakup = wb.Worksheets("zakup")
  przeniosłem na początek modułu przed pierwszą procedurą. W ten sposób zmienna jest zdefiniowana dla całego modułu, prawda?
  "Używanie zmiennych globalnych to też proszenie się o problemy." o jakich dokładnie problemach mowa? Czy zmienna może być zmieniona bez mojej wiedzy?

 4. Set wb = ThisWorkbook
  Set zakup = wb.Worksheets("zakup")

  Te linie nie mogą być poza procedurą. Otrzyma Pan wtedy błąd "Invalid outside procedure".

  To, czy zmienna jest globalna czy lokalna decyduje umieszczenie jej deklaracji, czyli "dim …". Opisane jest to poniżej:

  http://www.123office.pl/2013/08/kurs-vba-cz-10-zmienne.html

  "Używanie zmiennych globalnych to też proszenie się o problemy." o jakich dokładnie problemach mowa? Czy zmienna może być zmieniona bez mojej wiedzy?

  Powyżej, w części "Używanie tylko zmiennych lokalnych" opisałem zagrożenie związane z używaniem zmiennych globalnych. Może mi Pan uwierzyć na słowo, albo samemu się przekonać, kiedy Pana kod będzie już miał kilka tysięcy linii i trudno będzie Panu znaleźć jaka jest historia stojąca za wartością danej zmiennej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.