Rozpoczynanie nowego wiersza bez nowego akapitu

Tradycyjnie, aby rozpocząć nowy wiersz używamy przycisku Enter. W większości przypadków to nam wystarczy, jednak czasem takie rozwiązanie może być kłopotliwe. W programie Word, Outlook czy Powerpoint wiąże się to z rozpoczęciem nowego akapitu, więc także z wprowadzeniem domyślnej przerwy między akapitami. Podczas wprowadzania listy naciśnięcie enter, rozpoczyna kolejną pozycję. W programie Excel z kolei Enter jest klawiszem kończącym edycję komórki, więc po naciśnięciu go przechodzimy do komórki jeden wiersz niżej. Czytaj więcej...

Szybsze wysyłanie wiadomości

Po napisaniu wiadomości większość użytkowników klika przycisk wyślij na górze okienka nowej wiadomości. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wystarczy nacisnąć skrót ctrl + Enter aby wysłać właśnie pisaną wiadomość. Przy pierwszym użyciu pojawia się okienko z pytaniem, czy używać tej funkcji za każdym razem. Zaznaczenie odpowiedniego pola pozwoli nam na używanie tej funkcji w przyszłości bez ostrzeżeń.

Szybkie przeskakiwanie pomiędzy arkuszami.

Pracując nad plikiem Excel ilość arkuszy potrafi rosnąć bardzo szybko. Wszyscy wiedzą, że żeby przejść do wybranego arkusza należy kliknąć w jego nazwę pomiędzy zakładkami na dole ekranu. Wiele osób wie też, że można użyć skrótów ctrl + pg up lub ctrl + pg down, aby przechodzić pomiędzy arkuszami nie używając myszki.

Niewiele osób jednak wie, że można kliknąć prawym klawiszem na trójkąciki obok zakładek, żeby pokazać listę arkuszy i szybko przeskoczyć do dowolnego. Czytaj więcej...