Nowa wersja AET VBE Tools

Andrew Engwirda właśnie opublikował nową wersję AET VBE Tools. Być może, jest to dobra okazja, żeby się zapoznać z tym ciekawym zestawem narzędzi ułatwiających pracę w VBE. Dodatek można znaleźć tutaj.

Po migracji Blogger – WordPress

Chociaż czeka mnie jeszcze przeglądanie/porządkowanie jakieś setki postów, transfer można jednak uznać za zakończony. Jeżeli coś nie działa, będę wdzięczny za komentarze. Poniżej wymieniłem wprowadzone nowe elementy/funkcje oraz kilka wniosków po transferze.

 • Nowe logo.
 • Czytaj więcej...

  Zmiany, zmiany, zmiany

  Aktualizacja piątek:

  Jak widać, blog jest już przeniesiony. Zajmie jednak jeszcze niego czasu wprowadzenie wszystkich poprawek.

  Aktualizacja czwartek:
  Dodawanie komentarzy zostało zablokowane do końca tygodnia.

  Co się dzieje?

  W nocy z piątku na sobotę blog będzie niedostępny/ trudno dostępny/rozsypany.

  Dlaczego?

  W celu zwiększenia satysfakcji czytelników .. bla bla przenoszę blog z platformy Blogger na WordPress. Da to możliwość dostarczenia wielu nowych ciekawych funkcji. Planów mam w każdym razie całą górę. Czytaj więcej...

  Kurs VBA – Klasy – Metody

  Metody są różnymi działaniami, które może wykonywać modelowana przez naszą klasę rzecz. Modelując samochód możemy dać mu metody:
  • hamuj
  • przyspieszaj
  • włącz światła
  • wyłącz swiątła
  • otwórz bagażnik
  • itd.

  Oczywiście w praktyce nie będziemy modelować samochodu. Bardziej praktyczna klasa może służyć do zapisywania danych do pliku. Metody w takiej klasie mogą wyglądać tak: Czytaj więcej...

  Kurs VBA – Klasy – Tworzenie i inicjalizacja

  W tej części kursu zobaczymy jak tworzyć i używać klasy. Nie będę się wdawał w szczegóły, które poznacie w kolejnych postach. Chciałbym abyście byli przygotowani do (technicznie) swobodnego tworzenia i używania klas, aby stosować elementy przedstawione później.

  Stworzymy klasę, które będzie przechowywać oraz wypisywać do arkusza dane pracownika.

   

  Definicja klasy

  Każda klasa mieści się w osobnym module w pliku Excel. Moduł klasy tworzymy podobnie jak zwykłe moduły z kodem. Klikam prawym przyciskiem na dowolnej pozycji w oknie projektu i wybieram Insert / Class Module.

  Jak widać dodał się nowy katalog z nowym modułem. Cały kod zawarty w tym nowym module będzie dotyczył jednej klasy.

  Kiedy moduł jest zaznaczony w drzewie projektu, możemy zmienić nazwę klasy w oknie Properties.

  W oknie kodu umieśćmy poniższe instrukcje:

  Option Explicit
  
  Public Name As String
  Public Surname As String
  Private pAge As String
  
  Public Property Get Age() As String
   Age = pAge
  End Property
  
  Public Property Let Age(value As String)
   If value < 0 Then
   pAge = 0
   Else
   pAge = value
   End If
  End Property
  
  Sub writeData(ir_TargetRange As Range)
   ir_TargetRange = Name
   ir_TargetRange.Offset(0, 1) = Surname
   ir_TargetRange.Offset(0, 2) = Age
  End Sub

  Klasa zawiera trzy atrybuty.

  • Imię
  • Nazwisko
  • Wiek
  Zawiera też dwie specjalne metody do zapisu i odczytu wieku oraz najważniejszą metodę do wypisywania danych we wskazanym miejscu arkusza. Jak widać atrybuty definiuje się jak każdą inną zmienną do tej pory. Definicja metody wygląda jak definicja zwykłej procedury.

  Inicjalizacja obiektu

  Oczywiście powyższa definicja to dopiero schemat, który nic nie robi. Atrybuty nie mają zarezerwowanego miejsca w pamięci. Musimy więc stworzyć zwykły moduł z kodem i wkleić tam poniższy przykład:

  Option Explicit Dim gr_Employee As Person Sub test()     Set gr_Employee = New Person          gr_Employee.Name = "Jan"     gr_Employee.Surname = "Kowalski"     gr_Employee.Age = 34          gr_Employee.writeData Range("A1")      End Sub Czytaj więcej...

  Kurs VBA – Klasy – Wstęp, teoria

  Poniższy tekst rozpoczyna kilka rozdziałów na temat programowania obiektowego. Pewnie dało by się to wszystko skrócić i umieścić w jednej części, ale cóż, taka ze mnie gaduła. Pisząc kolejne wiersze zakładam, że czytelnik porusza się względnie swobodnie w programowaniu VBA. Nie istotne czy nabył tą wiedzę przy pomocy niniejszego kursu czy nie. Nie można programować w VBA bez kontaktu z programowaniem obiektowym, czyli modelem obiektowym Excela. W tej i kolejnych częściach kursu dowiemy się po prostu jak rozszerzać nasz program o nasze własne klasy. Dzięki temu programy mogą stać się bardziej czytelna a ich projektowanie łatwiejsze. Na temat programowania obiektowego napisano mnóstwo książek, na pewno nie mam zamiaru napisać tutaj kolejnej, tym bardziej, że trudno jest znaleźć język programowania, który by spełniał oczekiwania uczonych głów co do realizacji wszystkich cech programowania obiektowego. Sam nie uważam się za wielkiego specjalistę z tego zakresu. Na szczęście wiedza praktyczna i teoretyczna nie muszą iść w parze. Po poniższe części teoretycznej przejdziemy do różnych przykładów praktycznych. Z pewnością VBA tylko w drobnym stopniu realizuje wymagania programowania obiektowego, ale wciąż możemy to wykorzystać do swoich celów. Programowanie obiektowe możemy realizować poprzez Abstrakcję i Hermetyzację.

  Abstrakcja

  Każdy obiekt w systemie służy jako model abstrakcyjnego „wykonawcy”, który może wykonywać pracę, opisywać i zmieniać swój stan oraz komunikować się z innymi obiektami w systemie bez ujawniania, w jaki sposób zaimplementowano dane cechy. Cyt. Wikipedia

  Klasą nazywamy pewien schemat „realnego” bytu. Sama klasa jest dopiero definicją, która jest realizowana przez obiekty danej klasy. Często przytaczanym przykładem jest przypadek samochodu. Klasa to zbiór papierowych czy komputerowych schematów. Określają one rozmiar, możliwe kolory, budowę silnika, sposób użytkowania itd. Obiektem jest natomiast konkretna sztuka auta zbudowana no podstawie tego schematu. Klasę auto możemy zdefiniować w następujący sposób (w kolejnej części kursu napiszę dokładnie jak „pisać” kod klas):

  Option Explicit
  
  Public pubSpeed As Integer
  
  Public Sub SpeedUp()
      pubSpeed = pubSpeed + 10
  End Sub
  
  Public Sub SpeedDown()
      pubSpeed = pubSpeed - 10
  End Sub

  Oczywiście pełna definicja klasy realizującej funkcje samochodu, zajęła by tysiące linii. Powyżej mamy tylko dwie metody, realizujące przyspieszanie i zwalnianie, oraz jeden atrybut przechowujący prędkość.

  Wciąż jest to jedynie definicja klasy. Nazwałem ją Samochód. Żeby ją używać muszę zadeklarować obiekt. Tutaj już wchodzimy w znane nam rejony.
  Dim MojSamochod As Samochod

  Kolejnym krokiem jest inicjalizacja obiektu:

  Set MojSamochod = New Samochod

  Ostatecznie mogę przyspieszyć moim samochodem.

  MojSamochod.SpeedUp

  Podsumowując, dzięki klasom możemy w jednym miejscu zgromadzić wszystkie cechy modelowanego obiektu.

  Hermetyzacja

  Czyli ukrywanie implementacji, enkapsulacja. Zapewnia, że obiekt nie może zmieniać stanu wewnętrznego innych obiektów w nieoczekiwany sposób. Tylko własne metody obiektu są uprawnione do zmiany jego stanu. Cyt. Wikipedia

  W jednej z poprzednich części kursu opisałem widoczność zmiennych. Daje ona nam gwarancję, że zmienne będą zmieniane w tylko w określonej części kodu. Programowanie obiektowe idzie krok naprzód. Spójrzmy na poniższy przykład:

  Option Explicit Const conMaxSpeed As Integer = 180 Const conMinSpeed As Integer = 0 Const conStepSpeed As Integer = 10 Private prvSpeed As Integer Public Sub PressAccPedal()     prvSpeed = prvSpeed + conStepSpeed          If prvSpeed > conMaxSpeed Then         prvSpeed = conMaxSpeed     End If End Sub Public Sub PressBrakePedal()     prvSpeed = prvSpeed - conStepSpeed          If prvSpeed < conMinSpeed Then         prvSpeed = conMinSpeed     End If End Sub Czytaj więcej...

  Kurs VBA – cz. 26 – Formularze – Metody

  Czas na ostatnią część tryptyku atrybuty-zdarzenia-metody. Każdy obiekt formularza ma przypisany zestaw metod. Na szczęście jest ich tylko kilka (istotnych). Zdecydowanie w pracy z formularzami najważniejsze są atrybuty i zdarzenia.

  Metody wywołujemy przez połączenie nazwy obiektu i nazwy metody, jak w przypadku każdego innego obiektu.

  Najważniejsze metody

  Show (pokaż)

  Pokazuje formularz. Wspominana już we wcześniejszych cześciach kursu.

  Hide (ukryj)

  Ukrywa formularz przed użytkownikiem. Wszystkie kontrolki, razem ze swoimi wartościami dalej „istnieją” i możemy się do nich odnosić w programie.

  Używamy tej metody, jeżeli przewidujemy, że użytkownik będzie chciał wrócić do tego ekranu i zobaczyć te same wartości, które były, kiedy go opuszczał. Na przykład możemy mieć pomocniczy formularz z listą adresową, który może być otwierany kilka razy, żeby wybrać adres do głównego formularza. Lista będzie uzupełniana tylko przy pierwszym otwarciu. Czytaj więcej...

  Kurs VBA – cz. 25 – Formularze – Zdarzenia

  W tej części kursu opiszę najważniejsze zdarzenia formularza i jego kontrolek. W zdarzeniach możemy umieścić kod, który uruchomi się automatycznie w odpowiedzi na działanie użytkownika.Jest to główna metoda programowania formularzy. Ostatecznie taka jest ich filozofia, program wyświetla pewien szablon przed użytkownikiem i czeka na jego reakcję. Użytkownik może zacząć wypełniać pierwsze pole, może zacznie od drugiego, może kliknie od razu ok albo się rozmyśli i zamknie okno. Wszystkie te działania uruchamiają określone zdarzenia.

  Kod zdarzeń umieszczamy w pliku kodu formularza. Możemy go włączyć wybierając View Object po kliknięciu prawym przyciskiem na formularzu w drzewku projektu.

  Przełączać się pomiędzy widokiem formularza a kodem formularza możemy używając na zmianę F7 i shift + F7 albo wybierając View Code lub View Object w powyższym menu.

   Dodawanie zdarzeń

  Dodawaniem zdarzenia nazywamy wypełnianie go kodem w pliku kodu formularza. Najłatwiej dodać kod do zdarzenia Click. Wystarczy dwa razy kliknąć kontrolkę na formularzu w trybie edycji.

  W przypadku pól tekstowych zostanie dodane zdarzenie Change, które jest ważniejsze dla tego typu kontrolki. O tym jednak w dalszej części kursu.

  Inne zdarzenia też można bardzo łatwo dodać.

  1. Otwieramy widok kodu danego formularza.
  2. Na górnej liście wybieramy interesującą nas kontrolkę lub sam formularz. Widać na tej liście tylko kontrolki z formularza wybranego w drzewku projektu.
  3. Prawa lista jest wtedy uzupełniana o zdarzenia związane z daną kontrolką. Po wybraniu pozycji z prawej listy, zdarzenie zostaje dodane do pliku.

  Jak widać w trakcie zostało dodane zdarzenie Click (jeszcze go nie było). Jest to swego rodzaju „ułatwienie”. Zdarzenie Click występuje prawie zawsze, ponieważ myszka jest podstawową metodą poruszania się po formularzu. Jeżeli nie chcemy programować tego zdarzenia, można je usunąć.

  Pomoc do zdarzeń

  Dokładny opis każdego zdarzenia otrzymamy po zaznaczeniu jego nazwy i kliknięciu F1.

   

  W przypadku zdarzeń bardzo istotne są argumenty. Dzięki nim wiemy np. gdzie była myszka w momencie naciśnięcia przycisku albo jaka litera została wpisana w polu tekstowym. Dodatkowo, modyfikując wartość argumentów możemy wpływać na proces, w którym znajduje się zdarzenie. Na przykład zapobiegać zamknięciu formularza po kliknięciu krzyżyka.

  Wszystkie strony pomocy wyglądają podobnie:

  Strona pomocy zaczyna się od opisania sytuacji, w których dane zdarzenie występuje.

  W części Syntax opisana jest składnia zdarzenia. Znajdziemy tam kolejność argumentów. Po dodaniu zdarzenia, to wszystko wpisywane jest automatycznie.

  W części Settings znajdziemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące argumentów. W powyższym przykładzie dowiemy się, że argument button może przyjmować wartości 1,2 lub 4, zależnie, który przycisk myszki został wciśnięty.

  Ostatnia część to Remarks, czyli dodatkowe uwagi, opisujące ogólny kontekst zdarzenia.

  Najważniejsze zdarzenia

  Jak w przypadku atrybutów, zobaczymy teraz najważniejsze, uniwersalne zdarzenia.

  Click,  

  Zdecydowanie najczęściej używane zdarzenie. Umieszczamy w nim kod, który ma się wykonać po kliknięciu kontrolki myszką. Używamy go więc przede wszystkim dla wszystkich przycisków. Istnieje także kilka innych zdarzeń związanych z myszką, które wykonują się w określonej kolejności.

  1. MouseDown
  2. MouseUp
  3. Click
  4. DblClick
  Change

  Wywołuje się, kiedy zmienia się atrybut Value. Może to być spowodowane działaniem użytkownika, lub wykonaniem programu. Wydarzenie to może być używane do synchronizacji wartości różnych kontrolek. Poniżej pole combo jest filtrowane wartościami z pola tekstowego w czasie rzeczywistym.

  Można to uzyskać w poniższy sposób (na formularzu są dwie kontrolki Txt_Filter i Lbx_MonthList).

  Private Sub Txt_Filter_Change()
      AddItems
  End Sub
  
  Private Sub UserForm_Initialize()
      AddItems
  End Sub
  
  Private Sub AddItems()
  Dim lr_Cell As Range
      Lbx_MonthList.Clear
      
      For Each lr_Cell In Worksheets("Sheet2").Range("A1:A12").Cells
          If lr_Cell Like "*" & Txt_Filter & "*" Then
              Lbx_MonthList.AddItem lr_Cell
          End If
      Next lr_Cell
      
  End Sub
  Initialize

  Zdarzenie się uruchamia, kiedy pojawia się formularz. Kod wykona się, zanim użytkownik będzie miał szansę wykonać cokolwiek na formularzu. Możemy więc wykonać tutaj dodatkowe czynności przygotowujące. Na przykład wypełnić pola combo, albo pobrać dane z bazy danych.

  QueryClose

  Uruchamia się przed zamknięciem formularza. Możemy tutaj wykonać dodatkowe czynności „sprzątające” lub zadać standardowe pytanie „Czy jesteś pewien?”.

  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)     If MsgBox("Czy na pewno zamknąć", vbYesNo) = vbNo Then         Cancel = vbTrue     End If End Sub Czytaj więcej...

  [Pytanie czytelnika] Uzupełnianie combobox lub listbox za pomocą stałej tablicowej

  Jeden z użytkowników zadał pytanie:

  Standardowo ComboBox czy ListBox mogą pobierać wartości z zakresu komórek arkusza. Czy jest jakiś sposób (trik) by te kontrolki (formanty) mogły być zasilane ze stałej tablicowej?

  Pomoc do programu jest w tym przypadku jasna. Pole Input range musi być zakresem. Nie można więc wstawić tam formuły. Załóżmy, że ustawiamy pole combo  ten sposób:

  W polu A8 nie znajdziemy żadnej wartości z zakresu A1:A5, jedynie indeks wybranej pozycji (1,2,3 itd.). Zakres wejściowy będzie więc potrzebny jeszcze raz, jeżeli chcemy gdzieś wstawić konkretną wybraną wartość (tutaj marzec). =INDEKS(A1:A5,A8)

  Kurs VBA – cz. 24 – Formularze – Atrybuty

  W części kursu dotyczącej modelu obiektowego Excela opisałem, że każdy obiekt jest wyposażony w zestaw atrybutów, metod i zdarzeń. Atrybuty opisują stan obiektu, metody to procedury uruchamiane przez nas, natomiast zdarzenia uruchamiają się automatycznie. Poniżej opisuję kilka najważniejszych atrybutów występujących w formularzach. W kolejnych częściach kursu omówię najczęściej używane metody i zdarzenia. Ostatecznie podpowiem gdzie szukać dokładnych informacji na temat poszczególnych elementów.

  AtrybutyKażdy obiekt na formularzu posiada zestaw atrybutów opisujących jego aktualny stan. Jedne występują we wszystkich obiektach formularzy, inne są specyficzne tylko dla kilku z nich. Wszystkie atrybuty zaznaczonego obiektu można zobaczyć w oknie properties. Znajdują się tam atrybuty aktualnie zaznaczonego obiektu. Jeżeli przypadkiem zamkniemy to okno można je otworzyć przyciskiem F4. Po zaznaczeniu atrybutu i naciśnięciu F1 zobaczymy jego wyczerpujący opis. Czytaj więcej...