Kurs VBA – cz. 11 – operatory

Po dużej ilości informacji z poprzedniej części kursu zajmijmy się czymś lekkim i przyjemnym, tym bardziej, że operatorami zajmowaliśmy się już wcześniej. Operatorami nazywamy różnego rodzaju znaki i symbole, które sklejają razem instrukcje i słowa kluczowe. Są one bardzo istotne i użyte nieprawidłowo mogą całkowicie zmienić logikę kodu.

Operator przyjmuje argumenty tworząc wyrażenia, argumentami operatorów mogą być kolejne wyrażenia itd. W ten sposób można tworzyć skomplikowane instrukcje.
Wyrażenie 1 operator Wyrażenie 2
niektóre operatory przyjmują tylko jeden argument
operator Wyrażenie

Operator przypisania

Jak napisałem w poprzedniej części zmienne po zadeklarowaniu przyjmują wartość 0 lub pusty ciąg znaków. Do zmiany tej wartości służy operator przypisania „=”.
wyrażenie 1 = wyrażenie 2

Wyrażenie 1 musi być zmienną lub atrybutem, wyrażenie 2 jest dowolne, pod warunkiem, że zwraca jakąś wartość (czyli nie może być to np. procedura Sub). Jeżeli wyrażenie 1 jest obiektem przypisanie musimy poprzedzić słowem kluczowym Set.

Set obiekt = wyrażenie

Przykłady:

 

Operator łamania linii

Zwykle jedna linia równa się jednej linii kodu. Excel czytając nasz kod spodziewa się, że każda linia będzie zamkniętą logiczną całością. Długie linie kodu można dzielić operatorem ” _”. Składa się ze spacji i podkreślenia.
 

Dwukropek

Przed chwilą pisaliśmy jedną instrukcję w kilku liniach, można też napisać kilka krótkich instrukcji w jednej linii. Poszczególne instrukcje powinny być rozdzielone dwukropkiem. Oczywiście należy to robić tylko jeżeli nie zmniejszy to czytelności kodu.

 

Operator łączenia tekstu

Dwa fragmenty tekstu łączymy operatorem „&”. Można w ten sposób łączyć kilka tekstów, zmiennych String, lub funkcji zwracających String.

 

Poniżej przy pomocy operatora złączenia tekstu stworzyłem pierwszy argument fukcji MsgBox z literału i funkcji InputBox.

 

Operatory matematyczne

Matematyka jest królową nauk i oczywiście nie mogło jej tutaj zabraknąć. VBA udostępnia nam wszystkie podstawowe działania matematyczne, uwzględniając standardową kolejność działań.

Oczywiście zmianę kolejności wykonywania działań możemy dokonywać przy pomocy nawiasów. „(” i „(„.

Operatory porównań

Służą do porównywania dwóch wartości i zwracają prawdę (True) lub fałsz(False). Są używane głównie do sterowania działaniem programu przy pomocy instrukcji warunkowych i pętli, które poznamy wkrótce. Mogą być używane do porównywania zmiennych, literałów czy wyników funkcji i metod.

Operatory logiczne

Różne wyrażenia zwracające wartości logiczne (True/False) możemy dodatkowo łączyć przy pomocy operatorów logicznych.

Przykłady zastosowania operatorów porównań i logicznych znajdziemy w części kursu dotyczącej instrukcji warunkowych.

Subskrybuj RSS, lub polub blog na Facebooku aby otrzymywać najnowsze informacje o rozwoju kursu.

Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

Comments 2

Skomentuj Adrian Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *