Kurs VBA – cz. 26 – Formularze – Metody

Czas na ostatnią część tryptyku atrybuty-zdarzenia-metody. Każdy obiekt formularza ma przypisany zestaw metod. Na szczęście jest ich tylko kilka (istotnych). Zdecydowanie w pracy z formularzami najważniejsze są atrybuty i zdarzenia.

Metody wywołujemy przez połączenie nazwy obiektu i nazwy metody, jak w przypadku każdego innego obiektu.

Najważniejsze metody

Show (pokaż)

Pokazuje formularz. Wspominana już we wcześniejszych cześciach kursu.

Hide (ukryj)

Ukrywa formularz przed użytkownikiem. Wszystkie kontrolki, razem ze swoimi wartościami dalej „istnieją” i możemy się do nich odnosić w programie.

Używamy tej metody, jeżeli przewidujemy, że użytkownik będzie chciał wrócić do tego ekranu i zobaczyć te same wartości, które były, kiedy go opuszczał. Na przykład możemy mieć pomocniczy formularz z listą adresową, który może być otwierany kilka razy, żeby wybrać adres do głównego formularza. Lista będzie uzupełniana tylko przy pierwszym otwarciu.

SetFocus („ustaw fokus”)

Klikając myszą na pole tekstowe ustawiamy na nim „fokus”. Można to też zrobić przy pomocy tej metody. Na przykład zaznaczyć nieprawidłowo wypełnione pole po tym jak użytkownik kliknie „Dalej”.

Funkcja Unload

Przy pomocy Hide jedynie chowamy go przed użytkownikiem. Jeżeli chcemy go całkiem usunąć i zwolnić pamieć to używamy instrukcji Unload. Np.

Unload Me

Powyższa funkcja użyta w zdarzeniu na formularzu, zamyka ten formularz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.